Okrskové kolo previerky pripravenosti DHZ 2014Vrátiť sa na stránku obce