INFORMÁCIE PRE OV DPO

Náš DHZ v okrsku bude zastupovať:             Okrskový inštruktor

Meno a priezvisko:                                        Karol Frič

Obec,ulica, č.d., PSČ:                                        *

Telefonické spojenie: 0905 937 785             e-mail: kajofric@gmail.com

 

POŠTU pre DHZ zasielajte na adresu:

Meno a priezvisko:                                       Milan Kojš

Obec, ulica, č.d., PSČ:                                   Kvačany č. 23, 032 23 Liptovská Sielnica

Telefonické spojenie: 0908 912 917            e-mail: capt.Nemo@seznam.cz